1. Software Microsoft Office Het lint aanpassen in Office 2019-programma's

Door Peter Weverka

Zoals u inmiddels wel weet, is het lint het stuk grond dat bovenaan alle Office-programma's staat. Het lint bestaat uit tabbladen. Op elk tabblad worden opdrachten per groep gerangschikt. Om een ​​taak uit te voeren, bezoekt u een tabblad op het lint, zoekt u de groep met de gewenste opdracht en kiest u de opdracht. Als u zo geneigd bent, kunt u het lint aanpassen. U kunt de tabbladen en opdrachten die u kent en waar u van houdt op het lint plaatsen. En u kunt tabbladen en opdrachten verwijderen die niet nuttig voor u zijn.

Om het lint aan te passen, opent u het tabblad Lint aanpassen van het dialoogvenster Opties met een van deze technieken:

 • Kies op het tabblad Bestand de optie Opties en selecteer de categorie Lint aanpassen in het dialoogvenster Opties. Klik met de rechtermuisknop op een tabblad of knop en kies Lint aanpassen.

U ziet opdrachten voor het aanpassen van het lint, zoals weergegeven. Aan de rechterkant van het dialoogvenster ("Het lint aanpassen") worden de namen van tabbladen, groepen binnen tabbladen en opdrachten binnen groepen op het lint weergegeven. Om het lint aan te passen, schikt u de rechterkant van het dialoogvenster naar wens. U geeft aan de rechterkant van het dialoogvenster de gewenste tabbladen, groepen en opdrachten weer voor het lint.

Pas de lintcategorie aan

De linkerkant van het dialoogvenster ("Kies opdrachten van") presenteert elk tabblad, elke groep en elke opdracht in uw Office-programma. Om het lint aan te passen, selecteert u een tabblad, groep of opdracht aan de linkerkant van het dialoogvenster en verplaatst u het naar de rechterkant door op de knop Toevoegen te klikken.

Blijf lezen om erachter te komen hoe u tabbladen, groepen en opdrachten kunt weergeven in het dialoogvenster Opties en hoe u al het andere kunt doen dat betrekking heeft op het aanpassen van het lint. Als u het lint hasht, vindt u ook instructies voor het herstellen van het lint naar de oorspronkelijke staat.

Toon en selecteer de namen van tabbladen, groepen en opdrachten

Om het lint aan te passen, moet u tabnamen, groepsnamen en opdrachtnamen weergeven en selecteren in het dialoogvenster Opties. Begin door de vervolgkeuzelijsten te openen en een weergaveoptie te kiezen:

 • Kies opdrachten van: kies een optie om het tabblad, de groep of de opdracht te zoeken die u aan het lint wilt toevoegen. Kies bijvoorbeeld Alle opdrachten om een ​​alfabetische lijst weer te geven van alle opdrachten in het Office-programma waarin u werkt; kies Hoofdtabbladen om een ​​lijst met tabbladen te bekijken. Het lint aanpassen: kies een optie om de namen van alle tabbladen, hoofdtabbladen of gereedschapstabbladen weer te geven. Tooltabbladen zijn de contextgevoelige tabbladen die verschijnen nadat u iets invoegt of klikt. De tabbladen Hulpmiddelen voor tabellen verschijnen bijvoorbeeld wanneer u tabellen in Word maakt.

Nadat u weergaveopties in de vervolgkeuzelijsten hebt gekozen, kunt u de namen van groepen en opdrachten weergeven:

 • Groepsnamen weergeven: klik op een plustekenpictogram naast een tabnaam om de namen van de groepen te bekijken. U kunt op het minteken klikken om groepsnamen terug te vouwen tot een tabnaam. Opdrachtnamen in groepen weergeven: klik op het plusteken naast een groepsnaam om de namen van de opdrachten te zien. U kunt op het minteken klikken om opdrachtnamen samen te vouwen.

Nadat u de naam van het tabblad, de groep of de opdracht hebt weergegeven, klikt u erop om deze te selecteren.

Tabs en groepen op het lint verplaatsen

Als u de volgorde van tabbladen op het lint of groepen op een tabblad wilt wijzigen, gaat u naar de categorie Lint aanpassen in het dialoogvenster Opties en selecteert u de naam van een tabblad of groep aan de rechterkant van het dialoogvenster. Klik vervolgens op de knop Omhoog of Omlaag (de pijlknoppen aan de rechterkant van het dialoogvenster). Klik indien nodig op deze knoppen totdat de tabbladen of groepen zich in de door u gewenste volgorde bevinden.

Wees voorzichtig met het verplaatsen van groepen door op de knop Omhoog of Omlaag te klikken. Als u te vaak op deze knoppen klikt, kan een groep naar een ander tabblad op het lint worden verplaatst.

Linttabbladen, groepen en opdrachten toevoegen, verwijderen en hernoemen

Geef in het dialoogvenster Opties het tabblad, de groep of de opdracht weer die u wilt toevoegen, verwijderen of hernoemen. Ga vervolgens door met toevoegen, verwijderen of hernoemen.

Items toevoegen aan het lint

Volg deze stappen om een ​​tabblad, groep of opdracht aan het lint toe te voegen:

 1.  Selecteer aan de linkerkant van de categorie Lint aanpassen in het dialoogvenster Opties het tabblad, de groep of de opdracht die u wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld de groep Tabellen aan het tabblad Start wilt toevoegen, selecteert u de groep Tabellen. Commando's kunnen alleen aan aangepaste groepen worden toegevoegd. Als u een opdracht aan het lint wilt toevoegen, maakt u een nieuwe groep voor de opdracht.  Selecteer aan de rechterkant van het dialoogvenster het tabblad of de aangepaste groep waar u het item wilt plaatsen. Als u een tabblad aan het lint toevoegt, selecteert u een tabblad. Het tabblad dat u toevoegt, gaat achter het tabblad dat u selecteert.  Klik op de knop Toevoegen.

Items van het lint verwijderen

Volg deze stappen om een ​​tabblad, groep of opdracht uit het lint te verwijderen:

 1.  Selecteer aan de rechterkant van de categorie Lint aanpassen in het dialoogvenster Opties het tabblad, de groep of de opdracht die u wilt verwijderen.  Klik op de knop Verwijderen.

Met uitzondering van tabbladen die u zelf maakt, kunt u geen tabbladen van het lint verwijderen. En je kunt een opdracht alleen verwijderen als je deze verwijdert uit een groep die je zelf hebt gemaakt.

Tabbladen en groepen hernoemen

Sorry, je kunt een opdracht niet hernoemen. Volg deze stappen om de naam van een tabblad of groep te wijzigen:

 1.  Selecteer aan de rechterkant van de categorie Lint aanpassen in het dialoogvenster Opties het tabblad of de groep die u wilt hernoemen.  Klik op de knop Naam wijzigen. U ziet het dialoogvenster Naam wijzigen, zoals weergegeven.  Voer een nieuwe naam in en klik op OK. Bij het hernoemen van een groep die u zelf hebt gemaakt, kunt u een symbool voor de groep kiezen in het dialoogvenster Naam wijzigen.
Linttabbladen hernoemen

Nieuwe linttabbladen en -groepen maken

Maak nieuwe tabbladen en groepen op het lint voor opdrachten die vooral handig voor u zijn. Volg deze stappen in de categorie Lint aanpassen van het dialoogvenster Opties om een ​​nieuw tabblad of groep te maken:

 1.  Aan de rechterkant van het dialoogvenster geeft u de naam van een tabblad of groep weer en selecteert u deze. Tabblad: als u een tabblad maakt, selecteert u een tabbladnaam. Het tabblad dat u maakt, wordt weergegeven na het tabblad dat u selecteert. Groep: selecteer een groepsnaam als u een groep maakt. De groep die u maakt, wordt weergegeven na de groep die u selecteert. Klik op de knop Nieuw tabblad of Nieuwe groep. Uw Office-programma maakt een nieuw tabblad of groep met de naam "Nieuw tabblad (aangepast)" of "Nieuwe groep (aangepast)". Als u een tabblad hebt gemaakt, maakt Office ook een nieuwe groep binnen uw nieuwe tabblad. Klik op de knop Naam wijzigen om het tabblad, de groep of beide een naam te geven. Voer in het dialoogvenster Naam wijzigen een beschrijvende naam in en klik op OK. Als u een groep een naam geeft, kunt u in het dialoogvenster Naam wijzigen een pictogram selecteren om de groep te identificeren. Voeg groepen, opdrachten of beide toe aan uw nieuw gemaakte tabblad of groep.

Hoe uw lintaanpassingen te resetten

Als u een hash van het lint maakt, gaat niet alles verloren omdat u de oorspronkelijke instellingen kunt herstellen. Klik in het dialoogvenster Opties op de knop Reset en kies een van deze opdrachten in de vervolgkeuzelijst:

 • Alleen geselecteerd linttabblad resetten: Selecteer een tabbladnaam aan de rechterkant van het dialoogvenster Opties en kies deze opdracht om een ​​tabblad in de oorspronkelijke staat te herstellen. Reset alle aanpassingen: Kies deze opdracht om het lint in zijn geheel te herstellen. Alle wijzigingen die u heeft aangebracht, worden teruggedraaid.

Je kunt ook tabbladen en groepen verwijderen die je hebt gemaakt als je ontdekt dat je ze niet nodig hebt.

 1. SoftwareMicrosoft OfficeHoe grafieken te maken in Office 365

Door Peter Weverka

Fans van grafieken en grafieken zullen blij zijn te weten dat het plaatsen van een grafiek in een Word-document, Excel-werkblad of PowerPoint-dia - allemaal beschikbaar als onderdeel van Microsoft Office 365 - vrij eenvoudig is. Voordat we in detail treden, zijn hier de basisstappen die iedereen moet weten om een ​​grafiek in Word, Excel en PowerPoint te maken:

 1.  Ga naar het tabblad Invoegen.  Als u in Microsoft Excel werkt, selecteert u de gegevens die u wilt gebruiken om de grafiek te genereren (in Word en PowerPoint gaat u naar stap 3). In Excel selecteert u de gegevens op een werkblad voordat u de grafiek maakt, maar in Word en PowerPoint voert u de gegevens voor de grafiek in nadat u de grafiek hebt gemaakt.  Selecteer het gewenste diagram. Hoe u een grafiektype selecteert, is afhankelijk van het programma waarin u werkt: Excel: open op het tabblad Invoegen de vervolgkeuzelijst op een van de knoppen in de groep Grafieken (Kolom, Staaf, enzovoort) en selecteer een grafiektype; of klik op de knop Aanbevolen grafieken of Grafieken groep om het dialoogvenster Grafiek invoegen te openen en daar een grafiek te selecteren. Zoals getoond, toont het dialoogvenster Grafiek invoegen alle soorten grafieken die u kunt maken. Ga naar het tabblad Aanbevolen grafieken om te zien welke grafieken Excel aanbeveelt.  Word en PowerPoint: Klik op de knop Grafiek. U ziet het dialoogvenster Grafiek invoegen weergegeven. Selecteer een grafiektype, selecteer een variatie en klik op OK. Er wordt een gegevensraster op uw scherm geopend. (In PowerPoint kunt u ook op het diagrampictogram in een kader voor een tijdelijke aanduiding klikken om het dialoogvenster Diagram invoegen te openen.)  Vervang in Word en PowerPoint de voorbeeldgegevens in het gegevensraster door de gegevens die u nodig hebt om uw grafiek te genereren. Nadat u klaar bent met het invoeren van de gegevens, klikt u op de knop Sluiten in het gegevensraster.  Wijzig uw grafiek als u dat wenst. De tabbladen en knoppen van de grafiekhulpmiddelen rechts van de grafiek bieden opdrachten om een ​​grafiek er zo uit te laten zien.
grafiek keuzes

Klik op de knop Recent in het dialoogvenster Grafiek invoegen om alle grafieken te bekijken die u hebt onderzocht in uw zoektocht naar de juiste grafiek.

En als u besluit de grafiek die u hebt gemaakt te verwijderen? Klik op de omtrek om deze te selecteren en druk vervolgens op de Delete-toets.

Hoe de juiste grafiek te kiezen

Als je een fan bent van grafieken, kun je je door de enorme selectie aan kaarten voelen als een kind in een snoepwinkel, maar als kaarten niet je fortuin zijn, kan de rijkdom aan kaarten waar je uit kunt kiezen, ontmoedigend zijn. U kunt kiezen uit grafieken in 17 categorieën. Welke grafiek is het beste? De gouden regel voor het kiezen van een grafiektype is om degene te kiezen die informatie in een zo helder mogelijk licht presenteert. Het doel van een grafiek is om informatie over verschillende categorieën te vergelijken. Selecteer een grafiek die de vergelijking tekent, zodat anderen duidelijk vergelijkingen kunnen maken. De tabel beschrijft de 17 grafiektypen en legt kort uit wanneer u elk type grafiek moet gebruiken.

Hoe de onbewerkte gegevens voor uw grafiek te verstrekken

Elke grafiek is opgebouwd uit onbewerkte gegevens - de getallen en labels die u selecteert in een Excel-werkblad (in Excel) of in het gegevensraster (in Word en PowerPoint) invoert. Als u in Word of PowerPoint werkt, ziet u in het gegevensraster voorbeeldgegevens in een gegevensbereik, zoals weergegeven. De informatie binnen het gegevensbereik wordt gebruikt om de grafiek te genereren. U kunt zien waar het gegevensbereik begint en eindigt omdat het is ingesloten in een blauwe rand. Het is uw taak om de voorbeeldgegevens in het gegevensbereik te vervangen door eigen gegevens. Terwijl u uw gegevens invoert, krijgt de grafiek op uw dia of pagina vorm.

voer gegevens in het gegevensraster in

Terwijl u cijfers en labels in het gegevensraster invoert, ziet u hoe uw grafiek vorm krijgt. Hier zijn de basisprincipes van het invoeren van gegevens in het gegevensraster:

 • De gegevens in een cel invoeren: een cel is het vak in een gegevensraster waar een kolom en rij elkaar kruisen; elke cel kan één gegevensitem bevatten. Als u gegevens in een cel wilt invoeren, klikt u op de cel en begint u te typen. Wanneer u klaar bent, drukt u op Enter, drukt u op Tab of klikt u op een andere cel. De gegevens in een cel verwijderen: Om de gegevens in een cel te verwijderen, inclusief de voorbeeldgegevens, klikt u op de cel en drukt u op Verwijderen. De getallen weergeven: wanneer een getal te groot is om in een cel te passen, wordt het nummer weergegeven in wetenschappelijke notatie (u kunt dubbelklikken op het nummer om de cel te vergroten waarin het zich bevindt). Maak je geen zorgen - het nummer wordt nog steeds vastgelegd en wordt gebruikt om je grafiek te genereren. U kunt grote getallen weergeven door de kolommen te verbreden waarin de getallen worden gevonden. Verplaats de aanwijzer tussen kolomletters (A, B, enzovoort boven aan het werkblad) en klik en sleep naar rechts wanneer u de tweekoppige pijl ziet. De grootte van het gegevensbereik wijzigen: als u meer of minder cellen in het gegevensbereik wilt insluiten, verplaatst u de aanwijzer naar de rechteronderhoek van het gegevensbereik en wanneer de aanwijzer verandert in een tweekoppige pijl, klikt en sleept u zodat het blauwe vak bevat alleen de gegevens die u voor uw grafiek wilt gebruiken.

Het gegevensraster biedt de knop Gegevens bewerken in Microsoft Excel voor het geval u gegevens voor uw grafiek in Excel wilt invoeren. Klik op deze knop en voer gegevens in Excel in als u daar comfortabel werkt.

Klik in Word en PowerPoint op elk gewenst moment op de knop Gegevens bewerken op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp om het gegevensraster te openen en te spelen met de nummers en gegevens waaruit uw grafiek wordt gegenereerd.

Hoe u uw grafiek in een werkmap, pagina of dia kunt plaatsen

Als u de positie van een grafiek wilt wijzigen, klikt u om deze te selecteren, klikt u op de omtrek en begint u te slepen wanneer u de vierkoppige pijl ziet. Volg anders deze instructies om uw grafiek te plaatsen waar u deze wilt hebben:

 • Excel: om uw grafiek naar een ander werkblad te verplaatsen of een nieuw werkblad te maken om uw grafiek vast te houden, gaat u naar het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp en klikt u op de knop Grafiek verplaatsen. U ziet het dialoogvenster Grafiek verplaatsen. Als u uw grafiek naar een ander werkblad wilt verplaatsen, klikt u op de optieknop Object in, kiest u het werkblad in de vervolgkeuzelijst en klikt u op OK. Als u een nieuw werkblad voor een grafiek wilt maken, klikt u op de knop Nieuw blad, voert u een naam in voor het nieuwe werkblad en klikt u op OK. Word: Begin in de weergave Afdrukweergave, selecteer uw grafiek en klik op het tabblad Indeling of (Grafiekhulpmiddelen) Opmaak op de knop Positie (mogelijk moet u eerst op de knop Schikken klikken, afhankelijk van de grootte van uw scherm). U ziet een vervolgkeuzelijst met tekstterugloopopties. Kies de optie die beschrijft hoe u wilt dat omliggende tekst zich gedraagt ​​wanneer deze in uw grafiek crasht.

U kunt een grafiek ook positioneren door deze te selecteren, op de knop Lay-outopties te klikken en een optie in het vervolgkeuzemenu Lay-outopties te kiezen. De knop Lay-outopties verschijnt rechts van een grafiek nadat u een grafiek hebt geselecteerd.

 • PowerPoint: Selecteer de grafiek en sleep deze op de dia naar de juiste positie.
 1. Software Microsoft Office De weergave van een grafiek in Office 365 wijzigen

Door Peter Weverka

Office biedt veel verschillende manieren om een ​​grafiek te verfijnen. Zoals weergegeven, kunt u op een van de drie knoppen klikken - Grafiekelementen, Grafiekstijlen of Grafiekfilters - die naast een grafiek verschijnen wanneer u deze selecteert. U kunt ook naar het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp en het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Opmaak gaan. Uw kansen om te sleutelen aan een grafiek zijn veel.

veranderende grafieken in Office

Op deze pagina's wordt uitgelegd hoe u het uiterlijk en de lay-out van een diagram kunt wijzigen in Microsoft Off 365-programma's, te beginnen met de grootste wijziging die u kunt aanbrengen: het ene type diagram omwisselen voor een ander.

Hoe het grafiektype te wijzigen

De grootste manier om een ​​grafiek te reviseren, is deze te vervangen door een ander grafiektype. Gelukkig maakt Office deze taak eenvoudig in Microsoft Excel, Word en PowerPoint. Volg deze stappen om een ​​pompoen te veranderen in een rijtuig of een bestaande kaart in een ander soort kaart:

 1.  Klik op uw grafiek om deze te selecteren.  Klik op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) op de knop Grafiektype wijzigen of klik met de rechtermuisknop op uw grafiek en kies Grafiektype wijzigen in het snelmenu. Het dialoogvenster Diagramtype wijzigen verschijnt. Komt het je bekend voor? Dit is hetzelfde dialoogvenster dat u gebruikte om uw grafiek te maken.  Selecteer een nieuw grafiektype en klik op OK. Niet alle grafiektypen kunnen met succes worden geconverteerd naar andere grafiektypen. Je hebt misschien een monster gemaakt, ga in dat geval terug naar stap 1 en begin opnieuw of klik op de knop Ongedaan maken.

De grootte en vorm van een grafiek wijzigen

Volg deze instructies om een ​​grafiek langer of breder te maken:

 • Klik op de omtrek van de grafiek om deze te selecteren en sleep vervolgens een handvat aan de zijkant om het breder te maken, of een handvat aan de boven- of onderkant om het groter te maken. Ga naar het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Opmaak en voer metingen in de vakken Hoogte en Breedte in. U vindt deze vakken in de groep Grootte (mogelijk moet u op de knop Grootte klikken om ze te zien, afhankelijk van de grootte van uw scherm).

Hoe een nieuwe look voor uw grafiek te kiezen

Selecteer uw grafiek en experimenteer met deze verschillende manieren om het uiterlijk te wijzigen:

 • Selecteer een grafiekstijl: kies op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp een optie in de galerij Grafiekstijlen. Of klik op de knop Grafiekstijlen en selecteer een stijl in het vervolgkeuzemenu. Deze galerij-opties zijn behoorlijk geavanceerd. Je zou het moeilijk vinden om deze grafieken zelf te maken. Wijzig het kleurenschema: klik op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp op de knop Kleuren wijzigen en selecteer een kleur in de vervolgkeuzelijst. Of klik op de knop Grafiekstijlen en selecteer een kleur in het vervolgkeuzemenu.

Als uw bestand meer dan één grafiek bevat, moet u de grafieken consistent maken. Geef ze een vergelijkbaar uiterlijk, zodat uw bestand geen grafiekmodeshow wordt. U kunt grafieken consistent maken door vergelijkbare opties voor grafieken te kiezen in de grafiekstijlen.

Hoe de lay-out van een grafiek te wijzigen

Grafieken zijn samengesteld uit verschillende elementen - de legende, de labels en de titels. De volgende afbeelding identificeert grafiekelementen. Waar deze elementen verschijnen, is aan jou. Of je ze opneemt, is ook aan jou. U kunt bijvoorbeeld de legenda aan de rechterkant van uw grafiek plaatsen of zonder legenda gaan. Door te kiezen welke elementen u wilt opnemen en waar u elementen wilt plaatsen, maakt u een lay-out voor uw grafiek.

lay-outelementen van een Office-diagram

Selecteer uw grafiek en experimenteer met deze technieken om een ​​lay-out te kiezen:

 • Klik op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp op de knop Snelle lay-out en selecteer een optie in de galerij. Klik op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp op de knop Grafiekelement toevoegen. Kies vervolgens een element in de vervolgkeuzelijst en kies in het submenu of u het element (de optie Geen) wilt plaatsen of waar u het wilt plaatsen. Klik op de knop Grafiekelementen, kies een element in het vervolgkeuzemenu en kies of u het wilt plaatsen (de optie Geen) of waar u het wilt plaatsen. De volgende afbeelding laat bijvoorbeeld zien hoe te kiezen waar de legenda moet worden geplaatst.
grafiek elementen

Beweeg de aanwijzer over de opties in de menu's Grafiekelementen en werp een blik op uw diagram. U kunt meteen zien wat elke optie met uw grafiek doet.

Als u reeks- of categorienamen uit een grafiek wilt verwijderen, klikt u op de knop Grafiekfilters en deselecteert u in het vervolgkeuzemenu een keuzerondje voor een kolom of rij.

Hoe om te gaan met de rasterlijnen

Rasterlijnen zijn lijnen die een grafiek kruisen en waardemetingen aangeven. De meeste grafieken bevatten belangrijke rasterlijnen om aan te geven waar staven of kolommen een belangrijke maateenheid ontmoeten of overtreffen, en u kunt ook zwakkere, kleinere rasterlijnen opnemen die minder significante metingen markeren.

Gebruik deze technieken om rasterlijnen te verwerken:

 • Klik op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Ontwerp op de knop Grafiekelement toevoegen, kies Rasterlijnen in de vervolgkeuzelijst en selecteer of deselecteer een optie in het submenu. Klik op de knop Grafiekelementen, kies Rasterlijnen en schakel een selectievakje in het submenu in of uit, zoals weergegeven.
Grafiek elementen knop

Als u alle rasterlijnopties uitschakelt, worden de rasterlijnen uit een grafiek verwijderd. Kies Meer opties in het submenu om het taakvenster Grote rasterlijnen opmaken te openen, waar u de kleur van rasterlijnen kunt wijzigen, rasterlijnen semi-transparant kunt maken en rasterlijnen breder of smaller kunt maken.

Rasterlijnen zijn essentieel voor het helpen lezen van grafieken, maar wees heel, heel voorzichtig met het weergeven van kleine rasterlijnen op grafieken. Deze lijnen kunnen uw diagram onleesbaar maken. Ze kunnen een perfect goede kaart in een opzichtig krijtstreeppak veranderen.

Hoe u de kleur, het lettertype of andere bijzonderheden van een grafiekelement kunt wijzigen

Op het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Opmaak kunt u de kleur, lijndikte, lettertype of tekengrootte van een grafiekelement wijzigen. Ga bijvoorbeeld naar het tabblad Indeling (Grafiekhulpmiddelen) om de kleur van de staven in een staafdiagram, de kleur van tekst of de achtergrondkleur van het diagram te wijzigen.

Volg deze basisstappen om een ​​kleur, lijndikte, lettertype of lettergrootte in een deel van een grafiek te wijzigen:

 1.  Ga naar het tabblad (Grafiekhulpmiddelen) Opmaak.  Selecteer in de vervolgkeuzelijst Grafiekelementen het grafiekelement dat een facelift nodig heeft. U vindt deze lijst in de linkerbovenhoek van het scherm, zoals weergegeven.  Klik op de knop Selectie opmaken. Het taakvenster Opmaak wordt geopend.  Maak het grafiekelement op dat u hebt geselecteerd. In het taakvenster Opmaak vindt u alle hulpmiddelen die u nodig hebt om de kleur, omtrek en grootte van een grafiekelement te wijzigen.
Vervolgkeuzelijst Grafiekelementen

Als uw experimenten met het retoucheren van een grafiek mislukken en u opnieuw wilt beginnen, klikt u op de knop Opnieuw instellen bij stijl op het tabblad Opmaak (Grafiekhulpmiddelen).

 1. Software Microsoft Office Samenwerken in SharePoint vanuit Office 365

Door Peter Weverka

SharePoint is het webgebaseerde teamsamenwerkingsplatform van Microsoft. Bedrijven gebruiken SharePoint Online om documenten op te slaan, projecten te beheren en collega's toe te staan ​​met elkaar samen te werken.

SharePoint Online is niet noodzakelijkerwijs overal (overal aanwezig of overal te vinden), maar probeert het wel te zijn. SharePoint Online-sites zijn ontworpen om overal toegankelijk te zijn - vanaf een desktopcomputer, een laptop, een tablet of een smartphone. Ongeacht het apparaat dat u gebruikt, de inhoud moet toegankelijk en gebruikersvriendelijk zijn.

Dit artikel introduceert SharePoint Online, vertelt u hoe u uw weg kunt vinden op een teamsite, bestanden kunt uploaden en ermee kunt werken in documentbibliotheken, bestanden kunt delen met collega's, bestanden kunt synchroniseren en uw Office 365-profiel kunt bijwerken.

Introductie van teamsites

Een SharePoint-teamsite is een collaboratieve werkruimte waar collega's aan dezelfde bestanden kunnen werken, projecten kunnen volgen en met elkaar kunnen communiceren.

De afbeelding toont een typische SharePoint Online-teamsite in het Office 365-venster. Deze sites kunnen er anders uitzien, afhankelijk van hoe sitebeheerders ze hebben ingesteld, maar ze hebben dezelfde tools gemeen. Een teamsite biedt de mogelijkheid om Office 365-toepassingen te openen, bestanden te uploaden en te downloaden en samen te werken met collega's. Op deze pagina's wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen op een teamsite en uw weg op het scherm kunt vinden.

SharePoint Online-teamsite

Inloggen op een teamsite

U hebt een wachtwoord en netwerkadres nodig om u aan te melden bij een SharePoint-teamsite. U ontvangt deze items waarschijnlijk van uw vriendelijke systeembeheerder in de buurt. Volg deze stappen om in te loggen op een SharePoint-teamsite:

 1.  Open een webbrowser en navigeer naar de teamsite van uw organisatie. Hoe het webadres van uw teamsite eruitziet, hangt af van of uw bedrijf zijn eigen domeinnaam (zoals company.com) of de standaardnaamgeving van Office 365 gebruikt (die er ongeveer uitziet als uw bedrijf.sharepoint.com).  Als u om referenties wordt gevraagd, voert u uw gebruikersnaam in, voert u uw wachtwoord in en klikt u op OK. Wat er vervolgens gebeurt, is afhankelijk van hoe uw lokale (lokale) omgeving eruit ziet en hoe de beheerder SharePoint heeft geconfigureerd. Je mag op de teamsite terechtkomen zonder je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.

Wegwijs in een SharePoint Online-teamsite

Raadpleeg de voorgaande afbeelding terwijl u een typische Sharepoint-teamsite bezoekt:

 • App Launcher: voor het starten van Office 365-webapplicaties. Vanwege zijn uiterlijk wordt het soms het wafelmenu genoemd. Meldingen: voor het ontvangen van administratieve en door de gebruiker gedefinieerde waarschuwingen. Instellingen: voor het wijzigen van gebruikersinstellingen. Welke opties u krijgt, hangt af van uw toegangsniveau. Gebruikersmenu: voor het aanmelden, afmelden en het bekijken van uw profiel. Site search: voor het vinden van inhoud op de site. Navigatievenster: voor toegang tot populaire inhoud op de teamsite. Meestal bepaalt een sitebeheerder wat er in het navigatievenster verschijnt. Lijsten: voor het opsommen van taken die moeten worden uitgevoerd, inclusief projectwerkitems en algemene “te doen” items. SharePoint biedt vooraf gebouwde sjablonen voor verschillende soorten lijsten, waarvan u veel lijstitems kunt toewijzen aan specifieke SharePoint-gebruikers. Documentbibliotheken: voor het hosten van bestanden die u en andere teamleden kunnen openen en eraan werken.

Een SharePoint-site is een website zoals elke andere. U kunt in uw browser bladwijzers maken naar de plaatsen in SharePoint die u vaak bezoekt.

Hoe te werken met documentbibliotheken

De documentbibliotheek is de fundamentele gegevensrepository op een SharePoint-site. Laat u niet misleiden door het woorddocument. U kunt elk type bestand opslaan in een documentbibliotheek.

Gebruik de documentbibliotheek om bestanden op te slaan voor samenwerking. Op deze pagina's wordt uitgelegd hoe u bestanden in de documentbibliotheek kunt openen, bestanden kunt uploaden, bestanden gelijktijdig kunt bewerken en bestanden kunt delen.

Een bestand openen in een documentbibliotheek

Volg deze stappen om een ​​bestand te zoeken en te openen:

 1.  Gebruik de navigatiebalk om het bestand te zoeken en te selecteren dat u wilt openen. De beheerder heeft mogelijk een snelkoppeling naar de documentbibliotheek op de startpagina van de Teamsite of elders op de site geplaatst.  Klik op de knop Openen (de drie puntjes) naast de naam van het bestand dat u wilt openen. Er verschijnt een pop-upvenster, zoals weergegeven. Het toont u een voorbeeld van het bestand, zodat u zeker weet dat u het juiste opent.  Klik op de knop Meer acties (opnieuw drie stippen). De afbeelding toont waar de knop Meer acties zich bevindt. Er verschijnt een pop-upmenu met alle mogelijke acties die u met het bestand kunt uitvoeren, zoals weergegeven.  Open het bestand. U kunt het bestand openen in een Office-bureaubladtoepassing of een Office Web-app:
 • Office-bureaubladtoepassing: kies de eerste optie in het pop-upmenu. Als u bijvoorbeeld te maken hebt met een Word-document, kiest u Openen in Word. Het bestand wordt naar uw computer gedownload, zodat u daar kunt werken. Wijzigingen die u aanbrengt in het bestand op uw computer, worden automatisch geüpload naar de kopie die is opgeslagen op SharePoint. Office Web App: kies de tweede optie in het pop-upmenu, de optie met het woord online in de naam. Er wordt een web-app geopend zodat u het bestand kunt bewerken.
SharePoint-documentbibliotheek

Hier is een snelkoppeling: klik op een naam in een documentbibliotheek om een ​​bestand in een Office Web-app te openen.

Hoe met collega's aan hetzelfde bestand te werken

Soms wanneer je probeert een bestand te openen, kan dit niet omdat iemand er als eerste is aangekomen. Beheerders beslissen of meerdere personen tegelijkertijd een bestand kunnen bewerken.

Als een bestand meer dan één editor toestaat, volgt u deze stappen om een ​​bestand te openen dat momenteel wordt bewerkt en uw eigen bijdragen te leveren:

 1.  Open een bestand in de documentbibliotheek. In het vorige onderwerp in dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een bestand kunt openen. De volgende afbeelding toont een Word-bestand dat is geopend in de Word Web App.  Zoek naar aanwijzingen dat het bestand momenteel door een collega wordt bewerkt. Zoals getoond, vertelt de Word Web App u de naam (of namen) van anderen die aan het bestand werken. Als u goed kijkt, kunt u ook de cursorlocatie van andere editors zien. SharePoint is prima om meerdere mensen aan hetzelfde bestand te laten samenwerken.  Breng uw redactionele wijzigingen aan in het bestand.  Wanneer u klaar bent met bewerken, klikt u op de knop Terug van de webbrowser of de Office 365 App Launcher om terug te keren naar de teamsite. Maak je geen zorgen over het opslaan van wijzigingen in een bestand. Office 365 slaat uw wijzigingen automatisch op.
Co-bewerking in SharePoint Online

Bestanden uploaden naar een documentbibliotheek

Volg deze stappen om een ​​bestand van uw computer te uploaden naar een SharePoint Online-documentbibliotheek:

 1.  Ga in SharePoint naar de documentbibliotheek waar u het bestand wilt uploaden.  Klik op uploaden. Zoals weergegeven in de volgende afbeelding, verschijnt het dialoogvenster Een document toevoegen. Neem contact op met uw beheerder als u de knop Uploaden niet ziet in een documentbibliotheek. Mogelijk hebt u geen toestemming om bestanden te uploaden.  Klik in het dialoogvenster Een document toevoegen op de knop Bestanden kiezen.  Selecteer in het dialoogvenster Openen het bestand dat u wilt uploaden en klik op Openen. U kunt meer dan één bestand uploaden door er meer dan één te selecteren in het dialoogvenster Openen.  Voer indien nodig versieopmerkingen in het dialoogvenster Een document toevoegen in. SharePoint kan worden geconfigureerd om meerdere versies van hetzelfde document op te slaan. Uw beheerder kan u vragen opmerkingen in te voeren om het bestand te beschrijven dat u uploadt.  Klik OK. Terwijl u bezig bent, kunt u kijken of het bestand dat u heeft geüpload, wordt weergegeven in de documentbibliotheek.
uploaden naar documentbibliotheek

Om bestanden te uploaden, kunt u een of meer bestanden vanuit een Verkenner-venster op uw computer slepen en ze in een documentbibliotheek neerzetten. Wat handig!

Bestanden delen met collega's

In SharePoint-terminologie betekent delen dat collega's bewust worden gemaakt van een bestand dat ze kunnen bewerken. Nadat u een bestand hebt gedeeld, kunt u collega's per e-mail waarschuwen dat het bestand is gedeeld. Soms staan ​​beheerders iemand niet toe een bestand te delen, maar als u bestanden kunt delen, volgt u deze stappen om een ​​bestand met een collega te delen:

 1.  Zoek het bestand dat u wilt delen en klik op de knop Openen. Zoek naar de drie puntjes naast de bestandsnaam om de knop Openen te vinden. Er verschijnt een pop-upvenster.  Klik op Delen onder aan het pop-upvenster. U ziet het dialoogvenster Delen, zoals weergegeven. office-uitnodigend-samenwerking Een collega uitnodigen om samen te werken aan een bestand.  Voer de naam in van de persoon met wie u het bestand wilt delen. SharePoint opent een vervolgkeuzelijst zodra u begint te typen. U kunt een naam uit de lijst kiezen.  Voer een beschrijvend bericht in. U legt misschien uit wat het bestand is en waarom u het wilt delen.  Schakel de optie Aanmelden vereist in of uit. Schakel de optie Aanmelden vereist uit als u het bestand wilt delen met mensen buiten uw organisatie. Voor normaal zakelijk gebruik, selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat alleen teamsite-leden het bestand kunnen bekijken.  Selecteer de optie Stuur een e-mailuitnodiging.  Klik op de knop Delen.

De volgende afbeelding laat zien hoe een deelbericht eruit ziet voor de persoon die het ontvangt. De ontvanger kan op de knop Openen klikken om het bestand te openen en ermee aan de slag te gaan.

SharePoint-uitnodiging om te delen

Een uitnodiging om een ​​bestand te delen.

Hoe bestanden offline te bekijken

Soms heeft uw computer geen toegang tot de SharePoint Online-portal. Stel je bijvoorbeeld voor dat je in een vliegtuig zit en sommige werkbestanden moet bijwerken, maar dat je niet bent verbonden met SharePoint. Om dit probleem van offline documenttoegang op te lossen, biedt Office 365 ons de mogelijkheid om bestanden te synchroniseren. Met synchronisatie hebt u toegang tot SharePoint-bestanden op uw lokale computer en hoeft u zich geen zorgen te maken over een internetverbinding. Nadat u opnieuw verbinding hebt gemaakt met internet (nadat het vliegtuig is geland), synchroniseert OneDrive de bestanden met hun online tegenhangers.

Het is belangrijk om te begrijpen dat OneDrive twee exemplaren van elk bestand synchroniseert, één exemplaar opgeslagen in een SharePoint Online-documentbibliotheek en het andere exemplaar lokaal opgeslagen op uw computer.

Volg deze stappen om SharePoint-bestanden te synchroniseren met bestanden met dezelfde naam op OneDrive:

 1.  Zoek in SharePoint de documentbibliotheek die u met uw computer wilt synchroniseren. U hoeft niet elke documentbibliotheek van uw teamsite te synchroniseren. Synchroniseer alleen de bestanden waartoe u offline toegang wilt hebben.  Klik in het menu van de documentbibliotheek op Synchroniseren. De volgende afbeelding toont waar de knop Synchroniseren zich bevindt. Een pop-upmelding geeft aan dat SharePoint de inhoud van de documentbibliotheek downloadt en synchroniseert met uw OneDrive voor Bedrijven-client.  Klik in het systeemvak van de Windows 10-taakbalk op het OneDrive-pictogram. Zoals getoond, ziet dit pictogram eruit als een wolk. Er verschijnt een lijst met recent gesynchroniseerde bestanden, in dit geval bestanden uit de documentbibliotheek.  Klik in het OneDrive-venster op Map openen om uw lokale bestandskopieën te bekijken. Vanaf nu kunt u lokaal of rechtstreeks vanuit SharePoint aan deze bestanden werken. OneDrive houdt alle wijzigingen automatisch gesynchroniseerd.
SharePoint-bestanden offline

Dieper ingaan op Office 365

Office 365 biedt het Delve-scherm om uw profiel bij te werken en beter te communiceren met teamleden. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kan het enorm nuttig zijn om ervoor te zorgen dat uw Office 365-profiel up-to-date is. Collega's kunnen uw Office 365-profiel bekijken om te zien of u geschikt bent voor een project. Ze kunnen naar je profiel kijken om te ontdekken hoe ze je kunnen vinden. Het Delve-scherm lijkt een beetje op een portaal voor sociale media omdat het een gemakkelijke manier is om met uw team te communiceren.

Volg deze stappen om dieper in Office 365 te duiken:

 1.  Open in SharePoint Online het menu Gebruiker en klik op Mijn profiel. Het gebruikersmenu bevindt zich in de rechterbovenhoek van het Office 365-scherm. Het scherm Delve wordt geopend, zoals weergegeven.  Gebruik de bedieningselementen in het scherm Delve om uw profiel bij te werken en te communiceren met collega's. U kunt dit scherm aanpassen om uzelf meer presentabel te maken voor uw collega's.  Klik op Profiel bijwerken wanneer u klaar bent met het aanbrengen van uw wijzigingen.
SharePoint Delve-scherm